Đà Nẵng trao tặng 183 học sinh xuất sắc toàn diện năm học 2019-2020

Đà Nẵng trao tặng bằng khen cho các học sinh đặt giải trong cáo kì thi của năm học 2019-2020. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng trao tặng bằng khen cho các học sinh đặt giải trong cáo kì thi của năm học 2019-2020. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng trao tặng bằng khen cho các học sinh đặt giải trong cáo kì thi của năm học 2019-2020. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top