Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học 2 ngày 8,9.10 vì mưa lũ

Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học vì mưa lũ. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học vì mưa lũ. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học vì mưa lũ. Ảnh: Hữu Long
Lên top