Đà Nẵng thí điểm nhận trẻ từ 6 tháng tuổi

Từ năm học 2018 – 2019, Đà Nẵng sẽ thí điểm nhận trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi ở các quận, huyện của thành phố. Ảnh: HN
Từ năm học 2018 – 2019, Đà Nẵng sẽ thí điểm nhận trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi ở các quận, huyện của thành phố. Ảnh: HN
Từ năm học 2018 – 2019, Đà Nẵng sẽ thí điểm nhận trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi ở các quận, huyện của thành phố. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM