Đà Nẵng tạo điều kiện để trường St.Nicholas tìm địa điểm mới

Trường St.Nicholas ở TP. Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh
Trường St.Nicholas ở TP. Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh
Trường St.Nicholas ở TP. Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh
Lên top