Đà Nẵng sẽ tổ chức thi học kỳ trực tuyến cho học sinh trung học

Đà Nẵng sẽ tổ chức thi học kỳ trực tuyến cho học sinh trung học. Ảnh minh học: Thuỳ Trang
Đà Nẵng sẽ tổ chức thi học kỳ trực tuyến cho học sinh trung học. Ảnh minh học: Thuỳ Trang
Đà Nẵng sẽ tổ chức thi học kỳ trực tuyến cho học sinh trung học. Ảnh minh học: Thuỳ Trang
Lên top