Đà Nẵng sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào cuối tháng 6

Đà Nẵng sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào cuối tháng 6. Ảnh: TT
Đà Nẵng sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào cuối tháng 6. Ảnh: TT
Đà Nẵng sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào cuối tháng 6. Ảnh: TT
Lên top