Đà Nẵng sẽ chi hơn 87 tỉ đồng miễn học phí năm học 2021-2022

Đà Nẵng chi hơn 87 tỉ đồng miễn học phí năm học 2021-2022. Ảnh: TT
Đà Nẵng chi hơn 87 tỉ đồng miễn học phí năm học 2021-2022. Ảnh: TT
Đà Nẵng chi hơn 87 tỉ đồng miễn học phí năm học 2021-2022. Ảnh: TT
Lên top