Đà Nẵng, Quảng Ngãi công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Đà Nẵng. Ảnh: Hải Minh
Thí sinh thi vào lớp 10 tại Đà Nẵng. Ảnh: Hải Minh
Thí sinh thi vào lớp 10 tại Đà Nẵng. Ảnh: Hải Minh
Lên top