Đà Nẵng, Quảng Nam đề xuất dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp trực tuyến về việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với 63 địa phương
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp trực tuyến về việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với 63 địa phương
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp trực tuyến về việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với 63 địa phương
Lên top