Đà Nẵng nhận bàn giao dự án nâng cấp trường bán trú hơn 500 triệu đồng

Đà Nẵng nhận bàn giao dự án nâng cấp trường bán trú hơn 500 triệu đồng. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng nhận bàn giao dự án nâng cấp trường bán trú hơn 500 triệu đồng. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng nhận bàn giao dự án nâng cấp trường bán trú hơn 500 triệu đồng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top