Đà Nẵng: Lãnh đạo sẽ không phát biểu trong Lễ khai giảng năm học mới

Các em học sinh tại Lễ khai giảng năm học 2018-2019. ảnh: H.Vinh
Các em học sinh tại Lễ khai giảng năm học 2018-2019. ảnh: H.Vinh
Các em học sinh tại Lễ khai giảng năm học 2018-2019. ảnh: H.Vinh
Lên top