Đà Nẵng không tổ chức thi THPT đợt 2, xét đặc cách hơn 30 thí sính

Hơn 30 thí sinh Đà Nẵng sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp. Ảnh: TT
Hơn 30 thí sinh Đà Nẵng sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp. Ảnh: TT
Hơn 30 thí sinh Đà Nẵng sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp. Ảnh: TT
Lên top