Đà Nẵng: Không có việc cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng bão số 5

Văn bản giả mạo Sở GDĐT TP Đà Nẵng thông báo cho học sinh nghỉ học tránh bão số 5 lan truyền trên mạng xã hội. ảnh: H.V
Văn bản giả mạo Sở GDĐT TP Đà Nẵng thông báo cho học sinh nghỉ học tránh bão số 5 lan truyền trên mạng xã hội. ảnh: H.V
Văn bản giả mạo Sở GDĐT TP Đà Nẵng thông báo cho học sinh nghỉ học tránh bão số 5 lan truyền trên mạng xã hội. ảnh: H.V
Lên top