Đà Nẵng dừng hoạt động văn nghệ, ngày hội đông người tại các trường

Đà Nẵng dừng hoạt động văn nghệ, ngày hội tập trung đông người. Ảnh: TT
Đà Nẵng dừng hoạt động văn nghệ, ngày hội tập trung đông người. Ảnh: TT
Đà Nẵng dừng hoạt động văn nghệ, ngày hội tập trung đông người. Ảnh: TT
Lên top