Đà Nẵng đảm bảo 100% thí sinh được dự thi Tốt nghiệp THPT

Hơn 10.000 thí sinh Đà nẵng dự thi THPT được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Hơn 10.000 thí sinh Đà nẵng dự thi THPT được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Hơn 10.000 thí sinh Đà nẵng dự thi THPT được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top