Đà Nẵng: Đa dạng phương thức xét tuyển trong mùa COVID

Bộ GDĐT quyết định thi tốt nghiệp THPT được chia làm 2 đợt để phù hợp với hoành cảnh dịch bệnh. Nguồn Sơn Tùng
Bộ GDĐT quyết định thi tốt nghiệp THPT được chia làm 2 đợt để phù hợp với hoành cảnh dịch bệnh. Nguồn Sơn Tùng
Bộ GDĐT quyết định thi tốt nghiệp THPT được chia làm 2 đợt để phù hợp với hoành cảnh dịch bệnh. Nguồn Sơn Tùng
Lên top