Đà Nẵng công bố điểm thí sinh thủ khoa các khối thi Đại học năm 2021

Đà Nẵng công bố điểm thí sinh thủ khoa các khối thi Đại học năm 2021. Ảnh: TT
Đà Nẵng công bố điểm thí sinh thủ khoa các khối thi Đại học năm 2021. Ảnh: TT
Đà Nẵng công bố điểm thí sinh thủ khoa các khối thi Đại học năm 2021. Ảnh: TT
Lên top