Đà Nẵng có thể cho phép học sinh, giáo viên về thành phố trong tháng 10

Đà Nẵng có thể cho phép học sinh, giáo viên về thành phố trong tháng 10. Ảnh: TT
Đà Nẵng có thể cho phép học sinh, giáo viên về thành phố trong tháng 10. Ảnh: TT
Đà Nẵng có thể cho phép học sinh, giáo viên về thành phố trong tháng 10. Ảnh: TT
Lên top