Đà Nẵng có 7 bài thi THPT quốc gia đạt điểm tuyệt đối

Hội đồng thi Đà Nẵng đã hoàn thành công tác chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Ảnh: N.T
Hội đồng thi Đà Nẵng đã hoàn thành công tác chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Ảnh: N.T
Hội đồng thi Đà Nẵng đã hoàn thành công tác chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Ảnh: N.T
Lên top