Đà Nẵng có 4 bài thi đạt điểm 10 ở kỳ thi THPT Quốc gia

Các thi sinh tươi cười sau khi kết thúc môn thi THPT Quốc gia 2019 ở Đà Nẵng. ảnh: H.V
Các thi sinh tươi cười sau khi kết thúc môn thi THPT Quốc gia 2019 ở Đà Nẵng. ảnh: H.V
Các thi sinh tươi cười sau khi kết thúc môn thi THPT Quốc gia 2019 ở Đà Nẵng. ảnh: H.V
Lên top