Đà Nẵng có 150 bài thi Tốt nghiệp THPT đạt điểm 10

Hơn 90% thí sinh tại Đà Nẵng đậu Tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thuỳ Trang
Hơn 90% thí sinh tại Đà Nẵng đậu Tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thuỳ Trang
Hơn 90% thí sinh tại Đà Nẵng đậu Tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top