Đà Nẵng chốt thời gian 2 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT

Đà Nẵng chốt thời gian 2 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng chốt thời gian 2 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng chốt thời gian 2 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top