Đà Nẵng cho học sinh thi cuối học kỳ tại trường với 20 thí sinh/phòng

Đà Nẵng cho học sinh thi cuối học kỳ tại trường với 20 thí sinh/phòng. Ảnh: TT
Đà Nẵng cho học sinh thi cuối học kỳ tại trường với 20 thí sinh/phòng. Ảnh: TT
Đà Nẵng cho học sinh thi cuối học kỳ tại trường với 20 thí sinh/phòng. Ảnh: TT
Lên top