Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ 13h ngày 26.7

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ 13h ngày 26.7. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ 13h ngày 26.7. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ 13h ngày 26.7. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top