Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học ngày 17.10

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học ngày 17.10. Ảnh: Nguyễn Văn
Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học ngày 17.10. Ảnh: Nguyễn Văn
Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học ngày 17.10. Ảnh: Nguyễn Văn
Lên top