Đà Nẵng cho học sinh nghỉ hè ít nhất 1 tháng

Học sinh Đà Nẵng được nghỉ hè ít nhất 1 tháng. Ảnh: Thuỳ Trang
Học sinh Đà Nẵng được nghỉ hè ít nhất 1 tháng. Ảnh: Thuỳ Trang
Học sinh Đà Nẵng được nghỉ hè ít nhất 1 tháng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top