Đà Nẵng: Cấm xe rơmoóc trong suốt kỳ thi THPT Quốc gia