Đà Nẵng bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở GDĐT TP Đà Nẵng cho bà Lê Thị Bích Thuận. ảnh: M.T
Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở GDĐT TP Đà Nẵng cho bà Lê Thị Bích Thuận. ảnh: M.T
Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở GDĐT TP Đà Nẵng cho bà Lê Thị Bích Thuận. ảnh: M.T
Lên top