Đà Nẵng: 3 thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi

Các thí sinh tại Đà Nẵng kết thúc ngày thi thứ 2.
Các thí sinh tại Đà Nẵng kết thúc ngày thi thứ 2.
Các thí sinh tại Đà Nẵng kết thúc ngày thi thứ 2.
Lên top