Đa dạng xét học bạ, thí sinh tránh mắc sai lầm

HIện nay, phương thức xét học bạ được nhiều thí sinh, phụ huynh quan tâm hơn bởi sớm "chắc suất" vào đại học. Ảnh minh hoa: GDU
HIện nay, phương thức xét học bạ được nhiều thí sinh, phụ huynh quan tâm hơn bởi sớm "chắc suất" vào đại học. Ảnh minh hoa: GDU
HIện nay, phương thức xét học bạ được nhiều thí sinh, phụ huynh quan tâm hơn bởi sớm "chắc suất" vào đại học. Ảnh minh hoa: GDU
Lên top