Đã có kết quả xác minh về bữa ăn của Trường tiểu học An Dương, Hải Phòng

PHHS phản ánh suất ăn của học sinh không đảm bảo chất lượng - ảnh PHHS cung cấp
PHHS phản ánh suất ăn của học sinh không đảm bảo chất lượng - ảnh PHHS cung cấp
PHHS phản ánh suất ăn của học sinh không đảm bảo chất lượng - ảnh PHHS cung cấp