Đã có 19 tỉnh công bố điểm chuẩn, 47 tỉnh công bố điểm thi lớp 10

Đã có 19 tỉnh công bố điểm chuẩn lớp 10. Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Đã có 19 tỉnh công bố điểm chuẩn lớp 10. Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Đã có 19 tỉnh công bố điểm chuẩn lớp 10. Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Lên top