Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đã "chốt" kết quả rà soát PGS, GS và sẽ báo cáo Chính phủ ngày 1.3 tới