Cựu hiệu phó khai nhận hơn 1 tỉ đồng để nâng điểm cho thí sinh Hòa Bình

Một cán  bộ ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Một cán bộ ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Một cán bộ ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Lên top