"Cuộc đua" lớp 6 với đề thi bằng Tiếng Anh, nhiều người không giải nổi

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top