Cửa hàng photocopy đóng cửa 3 ngày thi: Không ai chờ đến hôm thi mới photo tài liệu

Một điểm thi tại Hà Nội trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới (từ 25 - 27/6).
Một điểm thi tại Hà Nội trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới (từ 25 - 27/6).
Một điểm thi tại Hà Nội trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới (từ 25 - 27/6).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM