Cử tri Hà Nội đề nghị thành phố quan tâm đội ngũ giáo viên hợp đồng lâu năm

Thời gian qua, giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều nơi trước nguy cơ bị mất việc. Ảnh: Huyền Trần
Thời gian qua, giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều nơi trước nguy cơ bị mất việc. Ảnh: Huyền Trần
Thời gian qua, giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều nơi trước nguy cơ bị mất việc. Ảnh: Huyền Trần
Lên top