Cử tri bức xúc về sách giáo khoa lớp 1, đề nghị kiểm tra việc phát hành

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nói cử tri và nhân dân bức xúc vì giá sách giáo khoa tăng cao, có dấu hiệu "lợi ích nhóm". Ảnh: QH
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nói cử tri và nhân dân bức xúc vì giá sách giáo khoa tăng cao, có dấu hiệu "lợi ích nhóm". Ảnh: QH
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nói cử tri và nhân dân bức xúc vì giá sách giáo khoa tăng cao, có dấu hiệu "lợi ích nhóm". Ảnh: QH
Lên top