Cú sốc trước thềm năm học mới: Hàng nghìn giáo viên bỗng nhiên... mất việc!

Hàng trăm giáo viên huyện Thanh Oai (Hà Nội) nhận được thông tin sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1.9.2018.
Hàng trăm giáo viên huyện Thanh Oai (Hà Nội) nhận được thông tin sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1.9.2018.
Hàng trăm giáo viên huyện Thanh Oai (Hà Nội) nhận được thông tin sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1.9.2018.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM