“Cornell sẽ cùng VinUni xây dựng đại học đẳng cấp thế giới”