Công văn cho học sinh ở Thái Bình nghỉ học hết 31.3 là giả mạo

Văn bản được lan truyền trên mạng xã hội về việc học sinh Thái Bình nghỉ học đến hết 31.3.
Văn bản được lan truyền trên mạng xã hội về việc học sinh Thái Bình nghỉ học đến hết 31.3.
Văn bản được lan truyền trên mạng xã hội về việc học sinh Thái Bình nghỉ học đến hết 31.3.
Lên top