Công tác 37 năm, lương hưu 1,3 triệu đồng, nhà giáo sống thế nào?

Sau khi về hưu cô Lan phải làm 7 sào ruộng kiếm sống. Ảnh Hữu Anh.
Sau khi về hưu cô Lan phải làm 7 sào ruộng kiếm sống. Ảnh Hữu Anh.
Sau khi về hưu cô Lan phải làm 7 sào ruộng kiếm sống. Ảnh Hữu Anh.
Lên top