Công nhận kết quả dạy học qua truyền hình, online: Phải đảm bảo công bằng, chất lượng

Hà Nội thực hiện dạy học chính khóa cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 qua truyền
hình. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội thực hiện dạy học chính khóa cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 qua truyền hình. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội thực hiện dạy học chính khóa cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 qua truyền hình. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top