Công khai điểm thi THPT: Minh bạch hay xâm phạm quyền riêng tư?

Hiện nay, các trường ở Việt Nam đều công khai điểm thi, bằng cách dán ở trường, hoặc tải lên Internet để mọi người dễ dàng tra cứu. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hiện nay, các trường ở Việt Nam đều công khai điểm thi, bằng cách dán ở trường, hoặc tải lên Internet để mọi người dễ dàng tra cứu. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hiện nay, các trường ở Việt Nam đều công khai điểm thi, bằng cách dán ở trường, hoặc tải lên Internet để mọi người dễ dàng tra cứu. Ảnh: Hải Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top