Công bố kết quả thẩm định kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hội đồng thi tỉnh Lâm Đồng

Ông Phạm Sỹ Bỉnh, phát biểu tại buổi công bố điểm thi chấm thẩm định tại Hội đồng thi tỉnh Lâm Đồng
Ông Phạm Sỹ Bỉnh, phát biểu tại buổi công bố điểm thi chấm thẩm định tại Hội đồng thi tỉnh Lâm Đồng
Ông Phạm Sỹ Bỉnh, phát biểu tại buổi công bố điểm thi chấm thẩm định tại Hội đồng thi tỉnh Lâm Đồng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM