Công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng

Ảnh: Đặng Chung.
Ảnh: Đặng Chung.
Ảnh: Đặng Chung.
Lên top