Công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019 ở Bắc Ninh

Ảnh: Huyên Nguyễn.
Ảnh: Huyên Nguyễn.
Ảnh: Huyên Nguyễn.
Lên top