Công bố điểm thi lớp 10 THPT ở Đà Nẵng

Các thí sinh tại kỳ thi lớp 10 THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng. ảnh: H. Vinh
Các thí sinh tại kỳ thi lớp 10 THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng. ảnh: H. Vinh
Các thí sinh tại kỳ thi lớp 10 THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng. ảnh: H. Vinh
Lên top