Công bố điểm sàn của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM

Điểm sàn Trường Đại học Quốc tế từ 15 trở lên. Ảnh: ĐHQT
Điểm sàn Trường Đại học Quốc tế từ 15 trở lên. Ảnh: ĐHQT
Điểm sàn Trường Đại học Quốc tế từ 15 trở lên. Ảnh: ĐHQT
Lên top