Công bố 3 đơn vị viết sách giáo khoa cho chương trình mới

Ông Thái Văn Tài - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: NV
Ông Thái Văn Tài - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: NV
Ông Thái Văn Tài - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: NV
Lên top